Bilder av vinterhager

Her finner du noen eksempler på vinterhager for å gi deg inspirasjon og ideer til hvordan du selv kan få en vinterhage i din hage, enten frittstående eller som en integrert del på huset.

Mange bygger vinterhage med tilgang fra terrassedør e.l. En annen mulighet er å lage et halvtak mellom huset og vinterhagen, eller å gjøre vinterhagen til en del av et større terrasseområde.

Bilder av vinterhage med skråtak/saltak

En vinterhage med saltak har vanlig skråtak (to skrånende takflater) med gavlvegg, akkurat som en frittstående liten bygning. Man står fritt til å bygge vinterhage med saltak mot eksisterende bygning, eller la den være en frittstående bygning.

 

Bilder av vinterhage med ubrutt tak (èn skråside)

I mange tilfeller vil det, i forhold til eksisterende hus, være mest naturlig å benytte såkalt ubrutt tak. Taket får da en skråside som typisk heller fra husveggen og utover. Her ser du noen bilder med eksempler. Du finner mer bilder i Grønt Fokus' nettbutikk med vinterhager.

For mer informasjon, besøk nettbutikken til en av landets ledende leverandører av vinterhage, Grønt Fokus AS:
Priser, tips og råd om vinterhage og terrassetak

Lykke til med utbedring/oppussing av din gamle vinterhage - eller med å bygge ny vinterhage!